Werkwijze

Voordat wij voor u een de slag gaan maken wij graag uitgebreid kennis met u bij ons op kantoor en eventueel ook bij u op kantoor. Iedere ondernemer heeft zijn eigen wensen en ideeën over de rol van de boekhouder/administrateur en wij willen die graag van u persoonlijk kennen. Hoe meer wij weten van uw onderneming en u als ondernemer persoonlijk, hoe meer we voor u kunnen betekenen! Zie ook benodigde gegevens.

Maandelijks, per kwartaal of per jaar levert u ons uw administratie aan, dit is gekoppeld aan hoe vaak per jaar u uw aangifte omzetbelasting dient te doen. Aanleveren kan persoonlijk, digitaal aanleveren kan ook.

Het voeren van een financiële administratie dient nauwkeurig, tijdig en volledig te geschieden. Samenwerking en goede afspraken tussen opdrachtgever en Bijlsma Administraties & Belastingen zijn dus van groot belang. 

Ook mensen met postvrees of dislectie bieden wij graag de helpende hand, u kunt uw post/administratie bij ons inleveren, wij zorgen er voor dat een en ander geordend wordt en dat de benodigde acties ondernomen worden. Vanzelfsprekend maken wij hierover duidelijke afspraken met u.

 

 

Wat wij nodig hebben om uw administratie te verzorgen en uw belangen te behartigen leest u in het volgende artikel:

Benodigde gegevens